Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumper for varme og kjøling. Salg og service av sirkulasjonspumper, tørrløper, våtløper pumper fra alle leverandører.  

Vi har spisskompetanse på alle typer og fabrikat innen sirkulasjonspumper for varme og kjøling. Vi lagerfører deler og tetninger samt erstatninger for de fleste fabrikater som har vært representert i Norge de siste 50 år.

Vi tilbyr døgnservice og erfarne fagfolk.
Våre kunder er konsulenter, rørleggerbedrifter, eiendomsforvaltere, industribedrifter, borettslag og sameier samt private husstander.

Sirkulasjonspumper til varmeanlegg sørger for sirkulasjon fra energikilden mot varmeavgivere i et varmeanlegg. De enkleste pumpene har et fast innstillt hastighetsnivå de går på. Den mest økonomiske løsningen i de fleste tilfeller er sirkulasjonspumper som regulerer seg etter behov.

Sirkulasjonspumper Bilde viser Pumpetype TPE Grundfos Sirkulasjonspumper Pumpetype TPED Grundfos

Valg av sirkulasjonspumper beregnes etter hvor mye areal som skal varmes opp og hvor stor trykkmotstand det er i rørkretsen. Valg av sirkulasjonspumpe til et lukket system skilles mellom våtløpere og tørrløpere.

Tørrløperpumpe har adskilt pumpe og motordel. Pumpedelen kjøles og smøres av mediet, motordelen kjøles av temperaturen i omgivelsene og kulelagrene i motoren er stort sett vedlikeholdsfrie. Tørrløperen er derimot mest vanlig å benytte på større systemer.

TP Grundfos inline pumper TPD Grundfos in-line pumper

En dimensjonerer sirkulasjonspumper ut fra trykkfallsberegning for rørsystemet. Her tas det hensyn til motstand i rør, motstand i bend, motstand i radiatorventiler m.m. Valg av passende sirkulasjonspumpe avhenger både av vannmengde og trykkfall over kretsen. Krav til mengde varierer avhengig av bygningens størrelse og anleggets systemtemperatur.

Frekvensstyrte pumper leveres både med intrigert frekvenstyring på pumpen eller ekstern montert frekvensomformer. Sirkulasjonspumper med frekvensomformer er omdreiningsregulerende med automatisk innstilling av trykk og mengde. Det vil si om termostatene stenger, så synker turtallet automatisk. Dette eliminerer risikoen for lyd i systemet, samtidig som det sparer energi ettersom pumpen forbruker mindre strøm når den går på lavere fart.

  Sirkulasjonspumper våtløpere fra Grundfos Alpha 2

Våtløperpumpe benyttes til både transport av varmt tappevann, for varmeanlegg, fjernvarmeanlegg, kuldebærermedia, luft og ventilasjonssystemer med mer. Pumpen er helkapslet, kjøles og smøres av mediet i systemet. Vi benytter våtløpere til mindre varme og kjølesystemer.

Share