Alarmovervåking

Alarmovervåking på pumpeanlegg. I samarbeid med AddSecure tilbyr vi markedets sikreste løsning for alarmovervåking på pumpeanlegg.

Ved vedlikehold og serviceavtaler overvåker vi alle pumpeanlegg kostnadsfritt .

Alarmen varsler ved fare for overvann, grunnvann eller at kloakkvann kan trekke inn i bolig ved en pumpestans. Kan også anvendes når flere boliger er tilkoblet inn på samme pumpekum.

Vi anbefaler montering av denne løsningen på alarmovervåking til pumpeanlegg som går på GSM nettet. Da vil alle som skal nås hvis noe uforutsett skjer, bli varslet omgående pr.sms og e-post.

Vi tilbyr også en av markedets sikreste systemer som også varsler brudd på strømtilførsel, GSM dekning og lagret historikk. Ved 2 pumper montert i kum gir senderen automatisk melding etter ” reserve” pumpe har startet og vannstand normalisert.

Dette er med på å begrense vannskadeulykker, samt unngå unødige hasteutrykkinger.

Les mer om alarmovervåking på www.addsecure.no

 

AddSecure alarmovervåking av pumper

Driftsovervåking med alarm

Utviklingen innen trådløs kommunikasjon og internett, har gitt helt nye løsninger innen bl.a. alarmoverføring og driftsovervåking. Kommuner, eiendomsforvaltere og andre som overvåker og drifter ulike tekniske installasjoner, har her fått en attraktiv løsning som i vesentlig grad kan reduserer kundens driftsutgifter. Det er ingen programvare investering, det er svært enkelt brukergrensesnitt, og løsningen har stor grad av fleksibilitet. Safetel alarmoverføring med webløsningen SafeView gir en ferdig ende til ende løsning for alarm og driftsovervåking.

En moderne alarmsender som kan overføre alarmer fra flere alarmanlegg på likt. Har 8 innganger for digitale givere og summetonegrensesnitt for oppringere. Kommuniserer trådløst via mobilnettet og støtter dialer capture (DC) teknologi.
Airborne DC 8 er en del av Safetels nyeste generasjon alarmsendere. Dialer Capture innebærer at alarmprotokoller digitaliseres før overføring. DC-teknologien gir økt driftstabilitet ved overføring av oppringte alarmer og sikrer at fremtidige endringer i telenettene ikke hindrer overføring av f.eks SIA-protokoll.

Airborne DC 8 Medium kan også overføre alarmer fra digitale givere eller alarmanlegg med reléer, samt via seriegrensesnitt som f. eks ESPA-444 protokoll fra brannsentraler