Automatikkstyring

Automatikkstyring til pumper. Innen automatikkstyring til pumper lagerfører vi grunnmodeller og de mest brukte systemene. Vi leverer både enkle og avanserte pumpeautomatikk løsninger.

Vi leverer forskjellige versjoner av automatikkstyring for pumpeautomatikk. Automatikkskapene bygges og settes sammen i samarbeid med skapbygger og skapene leveres sammen med nivåflottør.

      

Nivåvippe brukes til overvåkning av væskenivåer og egner seg til bruk i avløpsvann. Nivåvippen flyttes en kule etter flottørens posisjon, som i sin tur styrer en mikrobryter. Overflaten i rommet kulen ruller i, sikrer en problemfri funksjonalitet, også om kabelen har snudd seg. For å variere avstanden mellom til og fraslag på nivåvippen kan man forkorte eller forlenge kabelens monteringsposisjon. Kabelens minimumslengde er 50 mm. Det tilsvarer en bryterdifferensial på minimum 100 mm. Selve bryterhøyden angis ved at festepunktet heves eller senkes. Sørg for at flottørstrømstilleren alltid kan flyte opp eller ned uten at noe er i veien.

PC 211 er en 2 pumpekontrolleren designet for å bli brukt i pumpestasjoner enten gravitasjon eller trykksatt type. Den har mange enkle å bruke funksjoner for å forbedre pumpestasjon funksjonalitet og pålitelighet gjennom hele livsløpet. Kontrolleren kommer med et 2 rad 16 sifret alfa numerisk display for å ha en full brukergrensesnitt for å passe på budsjettet applikasjoner. Nivået sensing i gropen kan gjøres ved hjelp av enten flottørbrytere eller 4-20 mA sensor.

Vise av alarmer, manuell kontroll av pumper og endring av innstillinger etc. kan gjøres lokalt via en velger knappen og lokalt display.

       

Nivågiver er beregnet på å senkes ned i væsken der nivået skal måles. Giveren er også programmerbar sammen med kalibreringsboks

Nivågiveren sender fra seg et 4-20 mA-signal som er proporsjonalt med væskens nivå. Utgående signaler kobles til mA-inngang på for eksempel indikerende instrument, skrivere, grenseverdisonde, PLC, pumpestyring etc.

HSC2 har en innbygd trykksensor av kapasitiv type med et keramisk membran, hvilket gjør at den tåler svært høye overtrykk. Finnes også som Ex-utgave.