Trykkøkningsanlegg næringsbygg

Trykkøkningsanlegg til vannforsyning.

24 timers service og installasjon av trykkøkningsanlegg for sikker vannforsyning i næringsbygg. Reservedeler til de fleste fabrikantene av trykkøkningsanlegg.

Som totalleverandør av trykkøkningsanlegg og pumpesystemer finner vi komponenter og løsninger som passer best til eksisterende eller nye anlegg. Valg av pumpesystemer gjøres med hensyn til behov, driftsikkerhet, driftskostnader og miljø. Vi bistår med igangkjøring, opplæring, FDV dokumentasjon og driftsinstruks.

En trykkøkning er alltid nødvendig hvis det naturlige forsyningstrykket ikke er tilstrekkelig for vannforsyningen. Når man dimensjonerer trykkøkningsanlegg må det tas hensyn til flere elementer. Ved behov for brannslukking må trykkøkningsanlegget være dimensjonert for dette uten at det oppstår uforutsette problemer. De fleste trykkøkningsanlegg blir i dag utstyrt med flere pumper for sikker og optimal drift.

For større næringsbygg og offentlige bygg tilbyr vi også fast service og vedlikeholdsavtale. Ved behov tilbyr vi alternative løsninger med dokumentert underlag som viser hva som vil gjør anlegget mer effektivt og lønnsomt.

Trøykkøkninganlegg fra Grunfos: Grundfos sitt mest avanserte trykkøkningssystemer er utstyrt med programvare som er optimalisert for anvendelse i større bygg . Her finner du funksjoner som proporsjonal trykkfunksjon, som brukes til å kompensere for friksjonstap i store rørnett. I tillegg har de funksjoner gjør det uavhengig av ustabile strømforsyninger.

Trykkøkningsanlegg service og installasjonVed å koble Hydro MPC til en datamaskin gjør det mulig å overvåke og kontrollere hele trykkøkningsanlegget. Det forenkler overvåking av ytelse og optimalisering av systeminnstillinger. uansett hvor du er.

Hydro MPC sett er kompatibel med alle de store kommunikasjonssystemer. Alle Grundfos sine trykkøkningsanlegg er montert med avanserte EI2 pumper, noe som garanterer høy virkningsgrad og ekstremt lavt støynivå. I tillegg er alle trykkøkningsanleggene klare til bruk så snart vi har koblet anlegget til vann og elektrisitet.