Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumper

Sirkulasjonspumper for varme og kjøling. Salg og service av sirkulasjonspumper, tørrløper, våtløper pumper fra alle leverandører.

Vi har spisskompetanse på alle typer og fabrikat innen sirkulasjonspumper for varme og kjøling. Vi lagerfører deler og tetninger samt erstatninger for de fleste fabrikater som har vært representert i Norge de siste 50 år.

Vi tilbyr døgnservice og erfarne fagfolk.
Våre kunder er konsulenter, rørleggerbedrifter, eiendomsforvaltere, industribedrifter, borettslag og sameier samt private husstander.

Sirkulasjonspumper til varmeanlegg

Sirkulasjonspumper til varmeanlegg sørger for sirkulasjon fra energikilden mot varmeavgivere i et varmeanlegg. De enkleste pumpene har et fast innstilt hastighetsnivå de går på. Den mest økonomiske løsningen i de fleste tilfeller er sirkulasjonspumper som regulerer seg etter behov.

Valg av sirkulasjonspumper beregnes etter hvor mye areal som skal varmes opp og hvor stor trykkmotstand det er i rørkretsen. Valg av sirkulasjonspumpe til et lukket system skilles mellom våtløpere og tørrløpere.

Tørrløperpumpe

Tørrløperpumpe har adskilt pumpe og motordel. Pumpedelen kjøles og smøres av mediet, motordelen kjøles av temperaturen i omgivelsene og kulelagrene i motoren er stort sett vedlikeholdsfrie. Tørrløperen er derimot mest vanlig å benytte på større systemer.

En dimensjonerer sirkulasjonspumper ut fra trykkfallsberegning for rørsystemet. Her tas det hensyn til motstand i rør, motstand i bend, motstand i radiatorventiler m.m. Valg av passende sirkulasjonspumpe avhenger både av vannmengde og trykkfall over kretsen. Krav til mengde varierer avhengig av bygningens størrelse og anleggets systemtemperatur.

Frekvensstyrte pumper

Frekvensstyrte pumper leveres både med intrigert frekvensstyring på pumpen eller ekstern montert frekvensomformer. Sirkulasjonspumper med frekvensomformer er omdreiningsregulerende med automatisk innstilling av trykk og mengde. Det vil si om termostatene stenger, så synker turtallet automatisk. Dette eliminerer risikoen for lyd i systemet, samtidig som det sparer energi ettersom pumpen forbruker mindre strøm når den går på lavere fart.

Våtløperpumpe

Våtløperpumpe benyttes til både transport av varmt tappevann, for varmeanlegg, fjernvarmeanlegg, kuldebærermedia, luft og ventilasjonssystemer med mer. Pumpen er helkapslet, kjøles og smøres av mediet i systemet. Vi benytter våtløpere til mindre varme og kjølesystemer.

Befaring/Service

Vi er behjelpelige med befaring når som helst. 

I tillegg har vi en døgnbemannet bil som utfører service når du trenger det.