Boliger

Service og installasjon av alle typer pumper for private boliger og hytter.

Service og reparasjoner av pumper, sirkulasjonspumper, avløpspumper, kvernpumer, pumpestasjoner og installasjon av nye pumper.

Service og installasjon av alle typer pumper

Vi i Oslo Pumpeservice er opptatt av å levere god og rask service til våre kunder 24 timer i døgnet.

Vi utfører service på alle typer pumper og trykkøkningsanlegg.

Vi tilbyr både service av eksisterende løsninger og installasjon av nye energisparende pumper, pumpestasjoner, trykkøkningsanlegg m.m.

Vi forhandler de fleste pumpefabrikanter og har rask tilgang til reservedeler, erstatningsprodukter og dokumentasjon slik at våre kunder får den beste løsningen, uavhengig av eksisterende anlegg.

Vi har 24 timers døgnservice med 1 operativ og velutstyrt servicebil. Vi har fagkompetanse innen rørlegger, elektriker, automasjon og sveisearbeid (PE).