Sirkulasjonspumper varme og kjøling

Sirkulasjonspumper for varme og kjøling. Vi utfører service, reparasjon og installasjon av sirkulasjonspumper. Lagerføring av deler, tetninger og nye sirkulasjonspumper.

Vi i Oslo Pumpeservice tilbyr 24 timers service og erfarne fagfolk med spisskompetanse på alle typer og fabrikat innen sirkulasjonspumper for varme og kjøling. Ønsker dere bistand til prosjektering og finne optimale løsninger, bistår vi med konsulenttjenester.

Omtrent en tredjedel av all el-energi som forbrukes innen EU, bruker forskjellige typer av sirkulasjonspumper. Ved å velge riktige sirkulasjonspumper og et bra sirkulasjonssystem kan våre kunder kutte mye av driftskostnadene i årene fremover. 

Valg av sirkulasjonspumper beregnes etter hvor mye areal som skal varmes opp og hvor stor trykkmotstand det er i rørkretsen. Valg av sirkulasjonspumpe til et lukket system skilles mellom våtløpere og tørrløpere.

For å fordele vame og kjøling i større bygg, hvor det mye væske i sirkulasjon, er det viktig med tilstrekkelig pumpekraft. Her bør man bruke sirkulasjonspumper med tørr motor. De er litt dyrere i innkjøp enn pumper med våt motorer, men gir en langt bedre virkningsgrad og større driftssikkerhet. I tillegg er det mindre følsomme for forurensninger i systemet.

Vanlige bruksområder for tørrløperpumper:

  • Sirkulasjon i varme og kjøleanlegg
  • Vannforsyning i kommuner, industri og landbruk
  • Trykkøkning
  • Industrivask
  • Vanningsanlegg

En dimensjonerer sirkulasjonspumper ut fra trykkfallsberegning for rørsystemet. Her tas det hensyn til motstand i rør, motstand i bend, motstand i radiatorventiler m.m. Valg av passende sirkulasjonspumpe avhenger både av vannmengde og trykkfall over kretsen. Krav til mengde varierer avhengig av bygningens størrelse og anleggets systemtemperatur.

Våtløperpumpe benyttes til både transport av varmt tappevann, for varmeanlegg, fjernvarmeanlegg, kuldebærermedia, luft og ventilasjonssystemer med mer. Pumpen er helkapslet, kjøles og smøres av mediet i systemet.

Vi benytter våtløpere til mindre varme og kjølesystemer.

Ved service, vedlikehold eller nyinstallasjon av sirkulasjonspumper for varme og kjøling, tilbyr vi døgnservice. Vi har også de fleste deler, tetninger og erstatnings pumper på lager, til de fleste merkene.