Trykkøkningsanlegg

Trykkøkningsanlegg

Trykkøkningsanlegg, service eller komplett leveranse. Vi tilbyr rask reparasjon og tilgang til reservedeler til nesten alle trykkøkningsanlegg.

Trykkøkningsanlegg benyttes der hvor vanntrykket gjennom privat eller offentlig vannforsyning ikke er tilstrekkelig. Et trykkøkningsanlegg bidrar til en hver tid optimal vannforsyning. Det leveres et bredt spekter som egner seg fra hytte og bolig til kontorbygg, næringsbygg, hoteller samt større kommunale anlegg.
Som totalleverandør av trykkøkningsanlegg og pumpesystemer finner vi komponenter og løsninger som passer best til eksisterende eller nye anlegg. Valg av pumpesystemer gjøres med hensyn til behov, komfort, driftssikkerhet, lavest mulige driftskostnader og miljø. Vi bistår med igangkjøring, opplæring, FDV dokumentasjon og driftsinstruks.

CR pumper til trykkøkningsanlegg

For større næringsbygg og offentlige bygg utfører vi service og vedlikehold. Ved behov tilbyr vi alternative løsninger med dokumentert underlag som viser hva som vil gjør anlegget mer effektivt og lønnsomt.

Ved dimensjonering av trykkøkningsanlegg har vi lang erfaring, og bistår til enhver tid med rådgivende konsulentbistand i samarbeid med våre fabrikanter.

Prefabrikkerte vannforsyningsanlegg. Trykkøkningsanlegg som skal dekke mer enn en bolig blir i dag utstyrt med 2 eller flere pumper avhengig av behov. De leveres med et standardprogram som dekker et stort kapasitetsområde med forskjellige typer løsninger og behov.
Standardiserte pumpeløsninger med en, to eller flere pumper i parallell drift gir en fleksibel og økonomisk tilpasset pumpeløsning for