Serviceavtale

Service og vedlikehold – en sikker investering!

Vi utfører service på alle typer pumper og fabrikater innen VVS / VA og entreprenør bransjen. Vår styrke er at vi kan tilby en rask løsning på reparasjon eller utskifting uansett hvilket pumpefabrikat.

Vi er forhandler for de fleste store pumpefabrikanter og har til enhver tid, tilgang til løsninger som gagner våre kunder og det tekniske anlegget.

Oslo Pumpeservice AS har 24 timers døgnservice hvorav 1 operativ og velutstyrt servicebil alltid er i beredskap.

Vi har fagkompetanse innen rørlegger, elektriker, automasjon og sveisearbeid. Tilgjenglighet til dokumentasjoner, datablad på det meste av sirkulasjonspumper og avløpspumper som har vært solgt i Norge siden midten av 70 tallet.

Dette gjør at en lett finner erstatningspumper som passer best inn i eksisterende anlegg og uten for mye unødvendige ombygginger.

Serviceavtale: 
Ved en serviceavtale / vedlikeholdsavtale tar vi ansvaret for pumpeanlegget.
Last ned Service og vedlikeholdsavtale

 • En serviceavtale vil sikre anlegget mot unødig driftstans, havari, unødvendige overraskelser og utgifter.
 • Garanti til enhver tid på utført arbeid.
 • Servicerapport og dokumentasjon etter hvert besøk.
 • Garanti på bruk av deler og utstyr.
 • Service utført av profesjonelt teknisk personell.
 • Prioritert responstid hvor avtale er inngått.
 • Døgnbetjent servicekontakt.
 • Fagkontakt på fabrikat, produkt og utstyr som er brukt i anlegget.
 • Fagkontakt mot forsikringsselskap og kommune.

Servicekontroll av pumper og utstyr:
Ved service kontroll vil blant annet følgende kontrolleres.

 • Slitasjekontroll av pumpehjul, pumpekappe og pumpehus
 • Elektrisk kabel og kabelgjennomføring
 • Akseltetning (tetning mellom motor og pumpehjul)
 • Motor, vikling og isolasjon
 • Tetthetskontroll
 • Slitasjekontroll av pumpehjul
 • Røropplegg / pumpeledning
 • Automatikkstyring
 • Ventiler
 • Guiderør / Festeanordninger
 • Låseanordning
 • Pumpens innslag kontrolleres ved manuell betj. av nivåvippene og automatisk innslag
 • Automatikkskapet med komponenter, alternator etc og tilkoblinger kontrolleres
 • Pumpenes strømforbruk avleses
 • Prioritert responstid hvor avtale er inngått.
 • Pumpenes motorvern testes og eventuelt justeres
 • Driftstimetellerne kontrolleres og verdiene noteres
 • Alarmsystemet kontrolleres
 • Måling av den elektriske spenning under drift og ved stillstand foretas
 • Rotasjonsretning og driftpunkt kontrolleres
 • Kontroll av pumpekum