Pumpestasjoner

Pumpestasjoner

Pumpestasjoner for kloakk og avløpsvann. Vi leverer pumpestasjoner med enkle eller doble pumper. Driftssikre løsninger med prefabrikkerte pumpestasjoner. 

Pumpestasjoner for avløp, kloakk, grunnvann og overvann som er egnet for mindre private hus og hytter til større eiendommer. Driftssikre løsninger med prefabrikkerte pumpestasjoner eller levert med maskinpakke til nye eller eksisterende pumpekummer! ABS pumpestasjon VillaVi kan levere et bredt program av pumpestasjoner som egner seg til alle typer avløpsvann. Pumpestasjonene kan leveres både med enkle og doble pumper for kloakk og avløpsvann. På stasjonene med 2 pumper er hver av pumpene dimensjonert for å ta hele vannmengden. Den ene vil være en reservepumpe, men vil alternere under normal drift. Løsningen gir ekstra sikkerhet ved manglende overløpsmulighet. Pumpestasjonene kan også bygges etter ønsket spesifikasjoner. De kan leveres komplette med tank, pumpe og styreenhet. Vi tilbyr en økonomisk og komplett driftsikker løsning. Vi blir gjerne med hele veien fra leveranse til montering og igangkjøring, veiledning og samarbeid med entreprenør, rørlegger eller elektroinstallatør. Dette gjør pumpeanlegget maksimalt driftsikkert og ivaretar garantier og forsikringskrav.   Pumpestasjoner Sanivite  Pumpestasjoner Saniplus  Pumpestasjoner Sanicubic ferdig installert Pumpestasjoner sanicompact 1 Vi leverer fra de minste pumpeanlegg som passer i kjøkkenbenk , bak klosett eller tørroppstillt i tilstøtende rom eller i underetg.    Når avløpsvann må pumpes fra en hytte eller bolig og fram til kommunale avløpsledninger. De kan plasseres i kjeller, i krypkjeller under hytta, helt eller delvis nedgravd med eller uten varmekabel i kum.   

Pumpekummer for en eller flere boliger og større avløpsanlegg for spillvann, overvann og grunnvann.

Legg til din overskrift hePumpestasjoner for kloakk og avløpsvann. Vi leverer pumpestasjoner med enkle eller doble pumper. Driftssikre løsninger med prefabrikkerte pumpestasjoner. r

Pumpestasjoner for avløp, kloakk, grunnvann og overvann som er egnet for mindre private hus og hytter til større eiendommer.

ABS pumpestasjon Villa

Driftssikre løsninger med prefabrikkerte pumpestasjoner eller levert med maskinpakke til nye eller eksisterende pumpekummer!

Vi kan levere et bredt program av pumpestasjoner som egner seg til alle typer avløpsvann. Pumpestasjonene kan leveres både med enkle og doble pumper for kloakk og avløpsvann. På stasjonene med 2 pumper er hver av pumpene dimensjonert for å ta hele vannmengden. Den ene vil være en reservepumpe, men vil alternere under normal drift. Løsningen gir ekstra sikkerhet ved manglende overløpsmulighet.
Pumpestasjonene kan også bygges etter ønsket spesifikasjoner. De kan leveres komplette med tank, pumpe og styreenhet. Vi tilbyr en økonomisk og komplett driftsikker løsning.

Vi blir gjerne med hele veien fra leveranse til montering og igangkjøring, veiledning og samarbeid med entreprenør, rørlegger eller elektroinstallatør.

Dette gjør pumpeanlegget maksimalt driftsikkert og ivaretar garantier og forsikringskrav.

Vi leverer fra de minste pumpeanlegg som passer i kjøkkenbenk , bak klosett eller tørroppstillt i tilstøtende rom eller i underetg.

Når avløpsvann må pumpes fra en hytte eller bolig og fram til kommunale avløpsledninger. De kan plasseres i kjeller, i krypkjeller under hytta, helt eller delvis nedgravd med eller uten varmekabel i kum.

Pumpekummer for en eller flere boliger og større avløpsanlegg for spillvann, overvann og grunnvann.