Sirkulasjonspumper til oppvarming

Boliger med sentralfyringsanlegg eller fjernvarme er utstyrt med en sirkulasjonspumpe til oppvarming.

Sirkulasjonspumpen sikrer at varmt vann går fra kjelen til varmekilder. Den varmen som genereres av kjelen, ledes gjennom slangen til boligens varmekilder og tilbake igjen til kjelen.

Før hadde sentralfyringsanleggene egne systemer for å resirkulere vannet, men nå benytter man sirkulasjonspumper. I dag har vi helt andre krav til oppvarming og vannforsyning. Nå er vi opptatt av å ha konstant komfortable innendørs temperaturer og få rask tilgang til varmtvann fra springen og i dusjen.

Visste du at når du venter på varmtvann i 60 sekunder sløser du 9 liter vann. En typisk familie på tre personer som bor i et 150-200 m2 hus, sløser oppmot 16.000 liter vann i året.

Vi tilbyr både service og råd når det gjelder din bolig utfra tilstanden på eksisterende anlegg. 

Alpha2 er egnet for:

Anbefalinger: Ved å installere en Grundfos sirkulasjonspumpe på varmtvannsberederen, sikrer man at det alltid er konstant med varmt vann i hele anlegget.

Benyttes en Autoadapt funksjon vil oppvarmingen av vamtvannet styres etter forbruket. Dette gir maksimal komfort med minimalt energiforbruk.

Grundfos sirkulasjonspumper pumper Alpha2 har oppfyllt kravene til EUs øko-design. Med et energiforbruk på så lite som 5 W og med over to millioner solgte enheter siden lanseringen i 2007, alpha2 allerede vist sin verdi for oppvarming av boliger.