Avløpspumpe pumpestasjon

Avløpspumpe og pumpestasjon for kloakk, avløpsvann, grunnvann og overvann. Service og installasjon av avløpspumpe og pumpestasjon.

Avløpspumpestasjoner er i stadig utvikling for å tilpasse endringene i folks forbruksmønster. Det er viktig at vann og kloakksystemet fungerer uten problemer, samtidig som at service, drift og installasjonskostnadene skal være lave.

Service på pumpestasjoner og avløpspumpe

Avløpspumpestasjoner er i stadig utvikling for å tilpasse endringene i folks forbruksmønster. Det er viktig at vann og kloakksystemet fungerer uten problemer, samtidig som at service, drift og installasjonskostnadene skal være lave.

Vi leverer og utfører service på alt fra de minste avløpspumpene, som passer under kjøkkenbenken, bak klosett, i tilstøtende rom eller i underetg. Til større pumpestasjoner hvor avløpsvann må pumpes fra en hytte eller bolig og fram til kommunale avløpsledninger.

Disse kan plasseres i kjeller, i krypkjeller under hytta, helt eller delvis nedgravd med eller uten varmekabel i kum.

Vi samarbeider med de ledende produsentene i verden som leverer avløpspumpe pumpestasjon, til vann og kloakk. Disse er bla. Sulzer / ABS, Xylem med merkene Flygt, Lowara, Vogel, Godwin og med Grundfos. Dette gjør at våre kunder kan få en rask og god service når problemer oppstår. Samtidig kan vi også bidra til å finne en driftssikker og praktisk løsning for alle typer boliger og hytter.

ABS Sulzer: ABS Sulzer har et bredt spekter av pumper og prefabrikerte syntetiske pumpestasjoner å velge mellom. Produktene gir en effektiv og økonomisk løsning for fjerning av avløpsvann fra steder som ikke har tilgang via fall til hoved kloakklinje.

Med løftestasjoner løser man enkelt problematikken med avløpsvann fra områder under kloakknivå. Robust og allsidig design sikrer pålitelig og problemfri drift gjennom mange år. Løftestasjoner leveres komplett med oppsamlingskammer, internt røropplegg, ventiler og nivåkontroller.

Grundfos: Vi utfører service på eksisterende pumper, pumpestasjoner og installerer nye pumper fra Grundfos, selv der det ikke er mulig med selvfall. Ofte er disse utstyrt med kvernpumper som gjør at man kan pumpe i mindre pumpeledninger, men det kan også benyttes andre typer pumper. Med bruk av mindre pumpeledninger er det lettere å ta seg frem i terreng uten å måtte grave langt ned i bakken. Grunne grøfter kan enkelt frostsikres ved riktig valg av rørledning. Deretter knyttes det opp mot offentlig anlegg.

Ca. 75 % av problemene på de små pumpestasjonene er forårsaket av vippe/flottør. I Grundfos sitt SEG Autoadapt for kvernepumper til avløpsvann, har de utviklet en løsning på dette problemet. SEG Autoadapt har komplett pumpestyring integrert i pumpen, som kontrolleres og styres via mobil eller PC. Dette gjør upålitelige vipper, eksterne sensorer og unødvendige kabler i pumpesumpen overflødige. Pumpen tilpasser seg selv i forhold til pumpesumpen, som både forenkler installasjon og sikrer pålitelig drift.

Grundfos tilbyr et komplett utvalg av modulære pumpestasjoner med alle nødvendige rør, ventiler, nivåkontrollere m.m. Produktene er modulbasert og passer for store brønner. Pumpesumpen, pumper og kontroller kan kombineres for å passe nøyaktig til de spesifikke behov knyttet til hvert enkelt bruk. Pumpene er tilgjengelige i mange forskjellige størrelser. Benyttes til drenering, avløpsvann og overflatevann.

Flygt: Flygt trykkavløp en smart måte å koble seg til det kommunale avløsnettet. Flygt har en komplett pumpepakke med kvernepumpe, pumpestasjon og automatikk for lett trykksatte avløpsanlegg. Disse er gode løsninger til bolig og hytte områder som ønsker å koble seg til de kommunale avløpsnettet.

Avløpet er trykksatt hele veien fra den første pumpestasjonen og det krever ingen fall. Det er tilstrekkelig å trekke avløpsledningene i grunne grøfter som følger bakkekonturen, uten å ta hensyn til nivåforskjeller i terrenget. Avløpspumpen med kvernhjul maler alt fast materiale og forhindrer stopp. Kapasiteten er på 450 liter med godt reservevolum ved strømbrudd el. lign.

Avløpspumpe for enebolig: Flygt DXGM er en høyytelses 1-fas kvernpume som passer til de fleste avløp.

Isolert pumpestasjon: Kan du ikke grave ned til frostfritt har Flygt en isolert pumpestasjon for mindre behov. I kombinasjon med en kvernepumpe kan dette en perfekt løsning for mindre boliger og hytter.

Integrerte små avløpsløsninger: Den kompakte avløpsløsningen Vogel Sekamatik for innendørs montering er perfekt til bortledning av avløpsvann fra toaletter i feks. kjellere. Her er det pumpe og pumpestasjon i ett samtidig som de er lette å montere på trange steder.