Trykkøkningspumpe

Trykkøkningspumpe og trykkøkningsanlegg. Oslo Pumpeservice utfører service, reparasjon og nye installasjoner av trykkøkningspumper og trykkøkningsanlegg til alle typer bygg.

Mangel på vanntrykk og trykkfall når det er flere kraner som åpnes samtidig, er et typisk problem for mange boliger i dag.

Trykkøkningspumpe og trykkøkningsanlegg benyttes der hvor vanntrykket gjennom privat eller offentlig vannforsyning ikke er tilstrekkelig. Et trykkøkningsanlegg sørger for optimal vannforsyning til enhver tid. Det finnes mange forskjellige typer som egner seg fra hytte og bolig til næringsbygg, hoteller eller større kommunale anlegg.

Trykkøkningsanlegg som skal dekke mer enn en bolig blir i dag utstyrt med 2 eller flere pumper avhengig av behov.

 

De leveres med et standardprogram som dekker et stort kapasitetsområde med forskjellige typer løsninger og behov.

Standardiserte pumpeløsninger med en, to eller flere pumper i parallell drift gir en fleksibel og økonomisk tilpasset pumpeløsning for anlegg med variasjoner på forbruk.

Som leverandør av service og nyinstallasjoner på trykkøkningsanlegg og pumpesystemer finner vi komponenter og løsninger som passer best til ditt eksisterende eller nye anlegg.

Vi bistår med råd og veiledning av pumpesystemer utfra behov, driftsikkerhet, driftskostnader og miljø.