Brønnpumper

Brønnpumper

Brønnpumper til vannforsyning. Som totalleverandør av brønnpumper utfører vi service, reparasjon og salg av alle typer brønnpumper.

Vi har døgnservice og kan raskt installere nye brønnpumper til vannforsyning ved behov.

Et borehull eller brønn er i dag en løsning som gir sikker og stabil vannforsyning. Noen store fordeler ved å etablere en grunnvannsbrønn er at den kan legges nær boligen slik at man unngår frostskader eller store kostnader forbundet med installasjon. En grunnvannsbrønn er et borehull som går ned til grunnvannet og henter opp vann fra fjellets naturlige sprekksystem. Kapasiteten på fjellbrønner, som er sterkt avhengig av fjellets beskaffenhet og har en middelverdi på 540 l/t.

Brønnpumper og utstyr leveres ihh til kapasitet behov for store og små anlegg og etter behov.

De fleste grunnvannsbrønnene i Norge tar vann fra løsmasse. Løsmassebrønnene har gjerne kapasiteter fra 1 til over 100 l/sek. Grunnvannets fortrinn framfor overflatevann er at det er godt beskyttet mot forurensning, har en god hygienisk kvalitet og en stabil temperatur. Dette gjør at grunnvann jevnt over krever mindre og enklere vannbehandling enn overflatevann for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet i hjemmet.

Brønnpumpe til vannforsyning Jet Pumpe Oslo Pumpeservice

Jet-pumpen er en selvsugende ettrinns sentrifugalpumpe med aksial sugeside og radial trykkside. Pumpetypen har en innbygget ejektor som sikrer det optimale en kan få ut av denne type konstruksjon.

Anvendelse: Den lille, handy jetpumpen er konstruert til en lang, problemfri levetid og er velegnet til mange forskjellige vannforsynings- og vanntransport oppgaver i hjemmet, i hagen og på hytta. Når den anvendes sammen med trykkregulering og trykktank er pumpen ideell til mindre vannforsyningsanlegg.

Nedsenkbare borehulls pumper

En nedsenkbar pumpe har den fordelen at den trykker vannet oppover i stedet for å suge, dette gjør at man trenger langt mindre energi for å få vann frem og opp til ønsket trykk. Pumpens lagre er vannsmurt det er ingen mulighet for oljelekkasje til vannkilden. Alle pumper blir levert med tilbakeslagsventil. I kombinasjon med trykktank og styring gir dette den beste, driftsikre og mest økonomiske løsning.

Borehullspumper brønnpumper til vannforsyning Oslo Pumpeservice

Funksjoner og fordeler:

Borehullspumpe brønnpumpe til vannforsyning Oslo Pumpeservice