Pumpestasjon for kloakk, avløp og grunnvann

Pumpestasjoner til kloakk, avløpsvann, grunnvann alle merker!

Salg, service, reparasjoner på alle typer pumpestasjoner og prefabrikerte pumpestasjoner. Intec, Saniflo, ABS Sulzer, Grundfos, Sarlin, Jung, ITT Flygt, Sarlin.

PumpestasjonerOslo Pumpeservice leverer pumpestasjoner i mange varianter og størrelser. Pumpestasjoner som er egnet for mindre private anlegg til større eiendommer for kloakk, avløp, grunnvann og overvann.

Driftssikre økonomiske løsninger med prefabrikkerte pumpestasjoner, eller levert med maskinpakke til nye eller eksisterende pumpekummer.

Vi kan levere et bredt program av pumpestasjoner som egner seg til alle typer avløpsvann. Pumpestasjonene leveres både med enkle og doble pumper for kloakk og avløpsvann. På stasjonene med 2 pumper er hver av pumpene dimensjonert for å ta hele vannmengden. Den ene vil være en reservepumpe, men vil alternere under normal drift. Løsningen gir ekstra sikkerhet ved manglende overløpsmulighet.

Pumpestasjonene kan bygges etter egne krav. Leveres komplette med tank, pumpe og styreenhet.

Vi utfører alt fra leveranse, montering, igangkjøring, veiledning og samarbeider med entreprenør, rørlegger eller elektroinstallatør. Dette gjør pumpeanlegget maksimalt driftsikkert og ivaretar garantier og forsikringskrav.

Vi har 24 timers døgnservice med 4 operative og velutstyrte servicebiler. Vi har fagkompetanse innen rørlegger, elektriker, automasjon og sveisearbeid.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende befaring og tilstandsrapport!
Døgnbetjent Servicetelefon 22 65 14 00 / 64 96 36 00.